KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Antidekubitní Podsedáky
e-shop zdarma Výprodej
e-shop zdarma Upínací prostředky pro vozíky
e-shop zdarma Mechanické vozíky pro hendikepované
e-shop zdarma Doplňky pro vozíky
e-shop zdarma Přední kola pro mechanické vozíky
e-shop zdarma Zadní kola pro mechanické vozíkyReklama:

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodu provozovaném firmou KURY, spol. s r.o. (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je KURY spol. s r.o., 533 11 Zdechovice 28, IČ 46509844, DIČ CZ46509844, tel. 466936134, email: shop@kury.cz (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Objednávka - kupní smlouva

Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován mailem na elektronickou adresu, kterou uvedl při objednávce. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, je-li objednávka v momentu kontaktu Kupujícího s Prodávajícím formou e-mailu či telefonicky v případě, že zásilke ještě není odeslána. Případné změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, Prodávající projedná s Kupujícím mailem, telefonicky nebo osobně. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Upřesnění - Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Dodání zboží

Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.

Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty (dále jen Přepravní spol.) a kupující je mailem informován o odeslání zásilky. V případě osobního vyzvednutí je třeba zboží zaplatit převodem na účet a počkat na vyzvání k vyzvednutí zboží na adrese společnosti KURY spol. s r.o., Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice.

Doba vyřízení - Objednané zboží, které je skladem, je expedováno zpravidla následující pracovní den po objednání (s výjimkou dovolené v posledním týdnu měsíce července). V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od objednání, bude Kupující vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání.

Způsoby úhrady a ceny - Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem předem nebo dobírkou na jeden z účtů společnosti KURY spol. s r.o. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Poštovné a poplatky - zaslání do ČR

Platba dobírkou - přepravné dle způsobu doručení

Platba převodem předem na účet / složenka (možno i na fakturu se splatností pro stálé zákazníky) - přepravné dle způsobu doručení. Platbu je možné poslat na účet 181460830 / 0300 nebo na účet 181592171 / 0600. Platbu proveďte až po potvrzení přijetí objednávky, ve kterém vám bude zaslán variabilní symbol platby.

Poštovné zdarma - při objednávce nad 5.000,- Kč vč. DPH je poštovné zdarma

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvyMožnost vrácení
 – U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

Ochrana osobních údajů

 

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Provozovatel e-shopu KURY, spol. s r.o. si vyhrazuje právo zasílat na poskytnutý e-mail informace o novém zboží či aktuální akci. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na shop@kury.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Tyto obchodní podmínky platí od 1.2.2017

17628 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!